Page 1 of 1

Hjelp til å bestemme Regelbau på to bunkere

Posted: 23 Feb 2016 19:46
by Yngvar
Jeg skulle gjerne ha litt hjelp til å bestemme Regelbau for en sperrestilling. Den består av to bunkere, en stridsbunker med tre skyteskår, det ene ved døra og en separat mannskapsbunker med gang og et rom med buet tak innvendig (Welblech) Begge bunkerne har kisteformede dører, og trepanel på veggene.
Vedlagt bilder av disse to.

Re: Hjelp til å bestemme Regelbau på to bunkere

Posted: 23 Feb 2016 22:16
by Stutzpunkt
Det er ikke noen Regelbau, men en feltmessig forsterket bunker slik vi finner i området rundt Oslofjorden (med kallenavnet "Vf Oslofjord"), er dette i Vestfold eller Østfold? Ligger det en mannskapsbunker rett bak maskingeværbunkeren?

Re: Hjelp til å bestemme Regelbau på to bunkere

Posted: 24 Feb 2016 8:52
by Yngvar
Bilde nummer fem viser inngangen til begge bunkerne. Den nærmeste er mannskapsbunkeren. Bildene videre (innenfra) er også fra denne bunkeren. De tre første er fra stridsbunkeren.

Bunkerne ligger i Larvik. jeg ser at stridsbunkeren er en vf Oslofjord variant, nesten lik den Larvik kommune rev ned her om dagen, men mannskaps bunkeren som er frittstående var den jeg lurte mest på.

Re: Hjelp til å bestemme Regelbau på to bunkere

Posted: 24 Feb 2016 19:40
by JornN
Har du innvendige mål på denne?
Det slår meg hvor mange av disse små boligbunkerne slik som Vf11a Norw. Unterstand mit "Heinrich"-Rahmen, som ligner hverandre.
Med eller uten skyteskår i inngangspartiet, med eller uten nødutgang i bakveggen, så ligner de veldig på hverandre. Jeg antar at takprofilen har med saken å gjøre i forhold til bredden.

Re: Hjelp til å bestemme Regelbau på to bunkere

Posted: 09 Mar 2016 0:37
by molich
Hva var egentlig hovedspørsmålet ditt Yngvar?

Der hvor en Vf-oslofjord stridsbunker står, ligger det ofte en mannskap/d.bunker like ved. Alà den som ligger i kirkesvingen på Kråkerøy. Har vært der ute og tatt mål og laget tegning. Vil tro dette kan være forgjengeren til Vf-11a. begge er vel beregnet på rundt 6 mann m.t.p. størrelsen på hovedrom 2.3 X 4 meter

Re: Hjelp til å bestemme Regelbau på to bunkere

Posted: 09 Mar 2016 2:24
by JornN
Innermålene på Vf11a Norw, er 2,35 x 4,60 i hovedrommet. Forrommet er 2,30 x 1,15 og med en utgang 0,80 bred. Veggene er 1,00 tykke, med unntak av veggen mellom hovedrom og forrom, som er 1,20 tykk (veggen med inngangsdør og skyteskår).

Re: Hjelp til å bestemme Regelbau på to bunkere

Posted: 09 Mar 2016 12:07
by molich
Vil tippe det er samme type bunker bare med noe modifikasjon :)

Re: Hjelp til å bestemme Regelbau på to bunkere

Posted: 09 Mar 2016 20:52
by Yngvar
jeg skal ta en tur og måle opp denne bunkeren, samt noen andre i nærheten, bare snøen går

Re: Hjelp til å bestemme Regelbau på to bunkere

Posted: 10 Mar 2016 12:02
by molich
Her er hvertfall en skissetegning av D.rom/ mannskapsrom fra bunkeren i Kirkesvingen

Håper den ble leselig :)

Re: Hjelp til å bestemme Regelbau på to bunkere

Posted: 19 Jul 2021 0:11
by JornN
Jeg føler jeg må korrigere meg selv litt i forhold til tidligere antakelse i denne tråden. Den bunkertypen jeg benevnet Vf 11a, skal nok heller være F 11a norw. Benevnet som 11a norw. på kart.
Jeg har funnet flere med samme benevnelse, og i tillegg en 35 norw. De har begge denne Heinrich-halvbuen i takkonstruksjonen. F 35 norw. er en "lett" kasematte for MG, en slags lillebror til R 105.
Det skulle ikke forundre meg om denne bunkertypen (i lenken) også er en F-type, med den samme Heinrich halvbuen.
Det ser ut som om i hvert fall noen av disse F-typene kan være sjelden og/eller ganske lokal.

Re: Hjelp til å bestemme Regelbau på to bunkere

Posted: 19 Jul 2021 18:10
by Natter
Fra "Planungsmappe Bauformen Norwegen" og "Karihaala-Batterie Kristiansund-N":
Unterstand mit "Heinrich"-Rahmen (Typ 11a Norwegen)

Re: Hjelp til å bestemme Regelbau på to bunkere

Posted: 21 Jul 2021 13:59
by JornN
Ikke helt F 11a norw. dette. Innsnittet til høyre er helt riktig akkurat det, men disse er også benevnt som det i Karihola-settet. 12 stk av dem totalt.
F 11a har bare halvbue "Heinrich" som tak og er smalere men lengre. Denne har helbue "Heinrich" og er bredere men kortere.
Denne ser mere ut som en mellomting av Vf 51 Heinrich-variant, og en F 11a norw. men med hel-buet tak.
En interessant bunkertype i sammenheng med regelbau-systemet. Det finnes så mange av disse forskjellige variantene av små mannskapsbunkere med feltmessig standard (Vf/F).
Undres på om ikke også denne har fått en benevnelse ett eller annet sted. Og hvor kommer FI inn i bildet?
Det finnes 2 boligbunkertyper til i Karihola-settet (ubenevnte), men denne hører ikke til der. Posisjon nr 14 i Karihola-settet er en Siegfried med stilling.
Denne er vel fra Riksarkivet?

En kommentar til "Vf"-tegningen lengre oppe i tråden:
En F 11a er også akkurat 2,35m bred, men er 4,60 lang og har også vanligvis et skyteskår og rett utgang.
Det kan virke som den også finnes i ammobunker-rollen uten skyteskår. Jeg skal gå dette etter senere.

Re: Hjelp til å bestemme Regelbau på to bunkere

Posted: 23 Jul 2021 16:18
by Natter
Med forbehold om at jeg ikke er spesielt sterk i tysk, oppfatter jeg "Planungsmappe Bauformen Norwegen" mer som en slags idemappe med grunnforslag til konstruksjoner (ref regelmessig bruk av "beispiel für..."). Det er slik sett ikke rart at man finner stillinger som avviker fra disse tegningene, som feks kommandobunkeren som er bygd på mange av marinebatteriene, hvor det er mange variasjoner fra tegninger til praktisk utførelse ved batteriene.

Diese erweiterte Ausfertigung der "Planungsmappe Bauformen Norwegen" dient - wie die unter Nr. 278/42 geh. v.5.2. verteilten Prüfnummern 1 bis 30- als Anhalt für den Ausbau. Weitere Blätter werden bei Bedarf als Ergänzung herausgegeben werden.
Für den feldmäßigen (u. auch verstärkt feldmäßigen) Ausbau wird auf die Dienstvorschrift Nr. 585, Teil 1 und 2 hingewiesen. Für Regelbauten des ständigen Ausbaues gelten die dafür herausgegebene Zusammenstellung (L 1700) und Richtlinien dazu (lnsp. d. L Nord, Nr. 375/42 geh. v.2.3.)
Wegen einheitlicher Bezeichnung von Bauten, Anlagen usw. wird -als Ergänzung zu dieser Vorbemerkung- auf lnsp. d. L. Nord, Nr. 4014/42 geh. v.26.3. verwiesen.
Weitgehende Ausnutzung von Felsspalten und Anlehnung der Bauten an den gewachsenen Felsen ermöglicht Baustoff- und Kräfteeinsparungen, die bei den in Norwegen vorl iegenden Baubedingungen unbedingt erreicht werden müssen.


Her er det referert til flere dokumenter/regelverk som det kan være interessant å spore opp (jeg finner umiddelbart bare D.585/7: "Stellungsbau - Sammelheft für Bautruppen" på min disk, men det kan være at noen av de som nevnes ligger på en T-78 rull el.).