View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Feb 2021 20:33Reply to topic  [ 181 posts ]  Go to page Previous  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Next
 Torpedobatterier! 
Author Message
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6227
Location: Bergen
torjoha wrote:
Nå er alt støpt igjen, ikke mulig å komme inn noensteder :-(
Hva mener du med det?


Status pd for torpedobatterier i/nær Norge med permanent/fortifikatorisk etablering:

Siebruniemi: Åpent (men ikke spesielt lett tilgjengelig av naturlige årsaker).
Bøkfjord: Åpent (med mindre noen har støpt igjen nylig).
Malangen (nytt norsk batteri): Demontert/ avhendet til ny sivil virksomhet.
Porsøy: Batteriet revet, ingen rester.
Korshavn (tysk batteri): Bevart, men (pent) gjenstøpt.
Korshamn (norsk batteri): Sprengt og gjenstøpt.
Ledangsholm: Sikret, men tilgjengelig (låst).
Hasselvik / Sørviknes: I utgangspunktet sikret og avlåst, men har stått åpent og tilgjengelig i lengre tid*
Hysneståa: Delvis revet, men bevarte rester er fritt tilgjengelig (inkl. bunker i bakkant)*
Hambaara: Fritt tilgjengelig og urørt de siste år.*
Nordlandet: Fritt tilgjengelig og urørt de siste år.*
Julholm: I utgangspunktet gjenstøpt, men inngangen er delvis brutt opp slik at det pd er fritt tilgjengelig (NB: Veldig mye fiber-partikler fra rørisolasjon som flyter rundt der, usikker på om det er asbest....).*
Otteröy-Süd: I utgangspunktet sikret og avlåst, men har stått åpen de senere år.
Angelshaug: Restene av batteriet er stadig urørt og fritt tilgjengelig meg bekjent.
Rutledal: Restene av batteriet er stadig urørt og fritt tilgjengelig meg bekjent.
Hjelte / Herdla: Fullt bevart anlegg. Fredet og med museal drift i regi av Herdla museum fom 26. mai i år.
Korsnes (nytt norsk batteri): Demontert/ avhendet og gjenstøpt.
Raune / Lerøy: Gjenstøpt (leitstand og deler av anlegget har vært tilgjengelig en periode, men usikker på status nå).
Kvarven: Gjenstøpt (Laksevåg Kulturhistoriske forening har avtale med Forsvarsbygg om tilrettelegging av Kvarven, og har planer om å ta opp igjen restaureringen av batteriet som var i gang da Skifte Eiendom startet sikringen i 2003 (med forbehold om at jeg husker rett årstall).
Klampeviken (midlertidig norsk batteri de siste 2 årene av 1. vk): Ingen gjenværende spor meg bekjent.
Kaholmen / Oscarsborg: Fullt bevart anlegg med med museal drift i regi av Oscarsborg Festningsmuseum/ Kystartillerimuseet.

* Jeg var sist innom disse senest i begynnelsen av mai i år.


Last edited by Natter on 05 Jun 2013 19:51, edited 4 times in total.05 Jun 2013 18:21
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6227
Location: Bergen
J E F wrote:
Torpedowerkstatt lå mellom dine to spørsmåltegn, med vei videre til kai. Skinnegang fra kai via torpedoverksted og rundt til batteriet.
Det kommer stadig nye historiske luftfoto - her Hambaara i 1967:


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


05 Jun 2013 18:29
Profile

Joined: 26 Jun 2012 21:35
Posts: 96
Location: Askøy
Natter wrote:
Raune / Lerøy: Gjenstøpt (leitstand og deler av anlegget har vært tilgjengelig en periode, men usikker på status nå).


Var en tur ute på Lerøy tidligere i år, og det er nok fremdeles mulig å komme seg inn i anlegget/leitstand. Det er imidlertid en del jord og skrot som ligger foran døren, så man må nok være litt smidig og bøyelig skal man komme seg inn. Gikk ikke inn selv pga dårlig lykt.

_________________
Med vennlig hilsen Meteor


13 Jun 2013 20:29
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6227
Location: Bergen
Post Re:
Erik E wrote:
En litt spesiell notis er gjort av Amerikanerne i desember 1945:
Quote:
Five hundred sixty seven torpedoes were stored at Korshavn
Gjengitt som skrevet (i tekst med understrekning) tilsier at Amerikanerne var ganske overasket over å finne hele 567 torpedoer på lager....
Som diskutert tidligere i tråden er dette åpenbart en feil, og som påpekt av JEF antagelig forårsaket av at en "G" er blitt til "6" (mao "5 G7 torpedoer").

Jeg fikk nettopp en norsk rapport datert 9. desember 1945, som bla sier at tyskerne overførte alle torpedoer fra Korshavn til Ramsund umiddelbart etter kapitulasjonen, og at det ikke fantes noen torpedoer der ved overtagelsen av anlegget i juni 1945... (som en ser av vedlagte utsnitt befant torpedoene seg stadig i Ramsund i desmber 1945).

Det fremstår slik sett litt rart at amerikanerne skal ha funnet torpedoer på Korshamn (med mindre de mente Ramsund, som neppe var tilfellet).
Sitatet er hentet fra "Report of Seacoast Artillery Evaluation Board United States Forces - German Seacoast Defences European Theater, Volume 7 - Underwater Defenses" som ble gitt ut 20. desember 1945, dog ble befaringene som lå til grunn for denne rapporten gjennomført i perioden august-oktober samme år.


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


Last edited by Natter on 11 Jun 2014 18:31, edited 1 time in total.23 Jun 2013 12:32
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6227
Location: Bergen
Hentet denne posten fra tråden om Rødberget, for å unngå ytterligere avsporing der:

J E F wrote:
Natter wrote:
Mht. Korshavn/Porsøy mener jeg at Reinhard H. Huxmann i "Die "Karriere" des Kreuzers Königsberg nach seinem Untergang - Bilddokumentation einer Bergung" (2008) angir at materiellet fra Königsberg gikk til disse batteriene + Hjelte (Herdla) og Raune (Lerøy) i 1944. Jeg har ikke boken tilgjengelig nå, så jeg får ikke kontrollert om jeg husker riktig eller om det er oppgitt kilder for dette i boken...

Disse rørene skal for øvrig ha blitt supplert med noen tyske rør fra Danmark rundt 1970 ifb. ombygging av Herdla/Lerøy til 4-rørs anlegg med TOKE71 (og senere nytt batteri på Korshamn i 1980).


Jeg hadde en henvendelse fra H-Huxmann om dette i sin tid. Da prøvde han å få verifisert historien som du nevner, og den gang mente jeg at dette godt kunne være tilfellet. Han fant ingen serienummer på torpedorørene i Bundesarchiv, så saken forble en hypotese. Sett i ettertid har jeg problemer med å skjønne at tyskerne brukte så mye ressurser på å fikse opp gamle rør når det fantes overskuddsrør og nyproduksjon i Tyskland. Se også hvor raskt de gav opp å berge 12,7 cm kanonene fra jagerne i Narvik. Når det gjelder rørene fra Danmark så var dette etterkrigs danske MTB-rør, og ikke tyske.
Følgende er status på de gjenbrukte tyske drillingrohr rør og serienumrene jeg kjenner pd:

Porsøy (iht rapport fra oktober, 1945): Nr. 773, 774 og 775 (merket "Berliner Maschinenbau AG Schwartzkopf")
Korshavn (iht rapport fra oktober, 1945): Nr. 776, 777 og 778 (merket "Berliner Maschinenbau AG Schwartzkopf" - også verifisert ved foto av produksjonsskiltet til rør nr 777 og 778)

Herdla (foto tatt på 60-tallet, etter at fronten ble gjenstøpt med stålluke foran tre-rørs lavetten): Svært vanskelig å tolke, men det kan være 87, 88 og 89 (alle merket "Julius Pintsch A.G. Berlin 1928").

Lerøy (fra foto tatt i 1987): Ett rør (antagelig) nr. 75, samt ett nr. 89 (begge merket "Julius Pintsch A.G. Berlin 1928")

Rør som nå står på Arquebus-museet (fra nærbilde tatt i fjor): Nr. 76 (merket "Julius Pintsch A.G. Berlin 1928" - er rimelig sikker på at dette kommer fra fra Lerøy).

Fra ovenstående er det neppe urimelig å anta følgende:
Herdla hadde antagelig originalt Pintsch-rør nr. 87/88/89 produsert i 1928.
Lerøy hadde originalt Pintsch-rør nr. 74/75/76 eller 75/76/77 produsert i 1928, og fikk antagelig rør nr 89 fra Herdla ved ombygging til 4-rør med trådstyring på slutten av 70-tallet.
Korshavn hadde originalt Schwartzkopf-rør, og fikk ett av Herdla-rørene (antagelig 87 eller 88) ved etablering av det nye batteriet i 1981.
Herdla fikk så vidt jeg vet byttet ut sine tre rør med rør mottatt fra Danmark ved ombygging til 4-rør med trådstyring ca 1980.


Skilt fra privatsamling på Garder (nærbilde tatt i fjor): Nr. 114 (merket "Julius Pintsch A.G. Berlin 1929"). Iht eier og tekst satt opp ved skiltet + resterende deler fra røret, er dette hentet opp utenfor Skoltegrunnskaien i Bergen av marinedykkere etter krigen, og skal stamme fra et av batteriene på Königsberg som ble sprengt av ifbm bombingen i 1940.

Vet ikke om dette underbygger eller avkrefter Huxmanns påstand om at batteriene fra Köningsberg ble gjenbrukt, men det heller vel mot det siste... Uten at jeg vet noe om det, var det vel lite trolig at man hadde rørsett fra flere fabrikanter og spredning på produksjonsår ombord? At rørene på Korshavn/Porsøy er i serierekkefølge kan vel også indikere en separat leveranse, og de høye serienumre indikerer jo også en senere produksjon - kanskje 1943-44?


EDIT 2013-07-18: Lagt til info om Herdla-rørene fra nye bilder, og redigert noe på bakgrunn av dette


Last edited by Natter on 08 Nov 2013 0:09, edited 4 times in total.17 Jul 2013 14:55
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6227
Location: Bergen
JEF opplyste på sitt besøk på Herdla nylig om at det på Porsøy faktisk var montert 2 rørsett (dvs 2x2 50cm rør for G7v torpedo) frem til 1944. Nå fant jeg nettopp vedlagte utsnitt fra en alliert etteretningsrappoort som sier det samme om Korshamn, så jeg antar at det da var montert 2 rørsett på begge batterier frem til de fikk 53,34cm "drillingrorhr" og G7a torpedoer høsten 1944.


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


18 Jul 2013 18:39
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6227
Location: Bergen
Natter wrote:
Erik E wrote:
En litt spesiell notis er gjort av Amerikanerne i desember 1945:
Quote:
Five hundred sixty seven torpedoes were stored at Korshavn
Gjengitt som skrevet (i tekst med understrekning) tilsier at Amerikanerne var ganske overasket over å finne hele 567 torpedoer på lager....
Som diskutert tidligere i tråden er dette åpenbart en feil, og som påpekt av JEF antagelig forårsaket av at en "G" er blitt til "6".

Jeg fikk nettopp en norsk rapport datert 9. desember 1945, som bla sier at tyskerne overførte alle torpedoer fra Korshavn til Ramsund umiddelbart etter kapitulasjonen, og at det ikke fantes noen torpedoer der ved overtagelsen av anlegget i juni 1945... (som en ser av vedlagte utsnitt befant torpedoene seg stadig i Ramsund i desmber 1945).
Vedlagt et utsnitt fra en annen rapport (oktober 1945), som angir at det på det tidspunkt totalt var lagret 260 tyske torpedoer i Ramsund.


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


18 Jul 2013 18:45
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6227
Location: Bergen
Natter wrote:
Det er også ting som tyder på at tyskerne hadde G7e (TII) torpedoer her, men det var formodentlig kun lagring (antar at det var før anlegget i Bakervågen ble etablert?).
En tysk rapport fra 1941, angir at det er lagringskapasitet for 30 ekstra torpedoer ved Kvarven, og at det er en ladestasjon for G7e torpedoer der.
På det aktuelle tidspunkt var det lagret 19 G7e torpedoer i tillegg til 5 norske utover batteriets egen beholdning (5 stk Mod V, 3 stk Mod X og 1 Mod XI - alle norske 45cm torpedoer).

_________________
Informasjon som ikke deles, går tapt!


22 Feb 2014 23:21
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6227
Location: Bergen
Snublet tilfeldigvis over et foto på ebay (for øvrig spinnvill pris...): http://www.ebay.com/itm/Harstad-Troms-G ... 5d5693e817

Dette får umiddelbart frem assosiasjoner til det berømmelige bildet som i flere bøker angis å være fra Siebruniemi, noe som helt åpenbart ikke er tilfelle gitt det norske materiellet.
Det nye bildet ser jo unektelig ut til å være samme sted, og om man legger til et tredje som i en annen sammenheng er angitt å være fra Rutledal ("1. generasjonsbatteri" - før bunkeren ble bygd), begynner man å mistenke sterkt at det er rett lokalisering for alle disse bildene...

Har ikke mye håp om respons, gitt aktivitetsnivået her inne, men kanskje en lokalkjent finner tid til å kommentere - evt kan ta en tur bortom og ta bilder med tilsvarende utsnitt for sammenligningens skyld..?


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
Informasjon som ikke deles, går tapt!


10 Jun 2015 10:58
Profile
Site Admin
User avatar

Joined: 26 Dec 2007 22:12
Posts: 2661
Location: Ullensaker
Natter wrote:
Snublet tilfeldigvis over et foto på ebay (for øvrig spinnvill pris...): http://www.ebay.com/itm/Harstad-Troms-G ... 5d5693e817

Dette får umiddelbart frem assosiasjoner til det berømmelige bildet som i flere bøker angis å være fra Siebruniemi, noe som helt åpenbart ikke er tilfelle gitt det norske materiellet.
Det nye bildet ser jo unektelig ut til å være samme sted, og om man legger til et tredje som i en annen sammenheng er angitt å være fra Rutledal ("1. generasjonsbatteri" - før bunkeren ble bygd), begynner man å mistenke sterkt at det er rett lokalisering for alle disse bildene...

Har ikke mye håp om respons, gitt aktivitetsnivået her inne, men kanskje en lokalkjent finner tid til å kommentere - evt kan ta en tur bortom og ta bilder med tilsvarende utsnitt for sammenligningens skyld..?


Sånn utover at man ikke ser noen vegger på det første bildet, er det også åpenbart utfra hvilke torpedorør det er utstyrt med, at det ikke er Angelshaug?

_________________
--
Tommy


10 Jun 2015 17:14
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6227
Location: Bergen
TommyG wrote:
Sånn utover at man ikke ser noen vegger på det første bildet, er det også åpenbart utfra hvilke torpedorør det er utstyrt med, at det ikke er Angelshaug?
Vanskelig å si noe 100% sikkert, men jeg mener at både Angelshaug og Ljones kan utelukkes fra de bilder en har derfra.
1. generasjonsbatteriene (dvs plattingene til venstre for den permanente bunkeren) på Julholmen og Otterøy er en mulighet, men jeg har aldri sett bilder av disse.
Utfra bildet av det første batteriet på Angelshaug (vedlagt) ser det også ut til at de hadde en annen type rør her.


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
Informasjon som ikke deles, går tapt!


10 Jun 2015 17:48
Profile
User avatar

Joined: 10 Jul 2006 15:33
Posts: 879
Location: Førde, Sogn og Fjordane
Natter wrote:
TommyG wrote:
Sånn utover at man ikke ser noen vegger på det første bildet, er det også åpenbart utfra hvilke torpedorør det er utstyrt med, at det ikke er Angelshaug?
Vanskelig å si noe 100% sikkert, men jeg mener at både Angelshaug og Ljones kan utelukkes fra de bilder en har derfra.Det er definitivt ikke Angelshaug. Rutledal er mer sannsynlig, syns terrenget stemmer ganske godt overens. Blir trolig en tur innom der senere i sommer. Det blir selvfølgelig tatt bilder :-)


11 Jun 2015 12:00
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6227
Location: Bergen
Knut Ø. wrote:
Blir trolig en tur innom der senere i sommer. Det blir selvfølgelig tatt bilder
:bra:

Knut Ø. wrote:
Det er definitivt ikke Angelshaug. Rutledal er mer sannsynlig, syns terrenget stemmer ganske godt overens.
Understreker at det primært er det første bildet ("Siebruniemi") som det hersker usikkerhet ved mht lokalisering. Jeg kan kun se tre mulige alternativer: Rutledal, Otterøy og Julholmen (plassering av midlertidig batteri er vist på vedlagte kartutsnitt), men anser de to sistnevnte som minst sannsynlig utfra omliggende geografi. Dog: Det hadde vært kjekt med mulige "nå"-versjoner av alle bildene, samt lokaliseringene (også Angelshaug og Ljones) - bare for å få dokumentert/bekreftet hvordan utsikten/bakgrunnen ser ut og mtp nye bilder som måtte dukke opp.


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
Informasjon som ikke deles, går tapt!


11 Jun 2015 13:45
Profile
User avatar

Joined: 10 Jul 2006 15:33
Posts: 879
Location: Førde, Sogn og Fjordane
Quote:
Understreker at det primært er det første bildet ("Siebruniemi") som det hersker usikkerhet ved mht lokalisering.


Ja, bakgrunnen er ganske vag. Vanskelig å lokalisere men en har i det minste noe riss av fjellformasjoner og avstander som ved samenligning kan gi svaret. Skal ta sammenligningsbilde så godt jeg kan når jeg er innom, men det blir tidligst i uke 30. Det er svært tett vegetasjon langs veien så google streetview var ikke mye hjelp i annet enn at det ikke avkrefter det ihvertfall.

Det er lenge siden jeg var der sist og har ikke så mange bilder derfra (de jeg har er på papir - det var i de tider), så har en plan om et raid på både torpedobatteriet, hærbatteriet som ligger i bakkene ovenfor, og Risenes ved innløpet til fjorden. Om dagen strekker til prøver jeg også å få med meg Nesje øvre og nedre på nordsiden av fjorden.


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


11 Jun 2015 14:23
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6227
Location: Bergen
Knut Ø. wrote:
Ja, bakgrunnen er ganske vag. Vanskelig å lokalisere men en har i det minste noe riss av fjellformasjoner og avstander som ved samenligning kan gi svaret. Skal ta sammenligningsbilde så godt jeg kan når jeg er innom, men det blir tidligst i uke 30.
:bra:

Knut Ø. wrote:
Det er svært tett vegetasjon langs veien så google streetview var ikke mye hjelp i annet enn at det ikke avkrefter det ihvertfall.
Ser ganske lovende ut i grunn...

_________________
Informasjon som ikke deles, går tapt!


11 Jun 2015 14:49
Profile
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 181 posts ]  Go to page Previous  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software for PTF