View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Oct 2020 6:21Reply to topic  [ 148 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 HKB 2./980 Nevelungshavn (887) (Oddane Fort) 
Author Message

Joined: 19 Mar 2017 17:29
Posts: 48
Hvis du ikke eier bygningene men tomten så er det snakk om at arealet er bortfestet til bygningseier...

Ut i fra eiendomsdatabasen så er det fremdeles Forsvaret som fester eiedomen der Nevlunghavn fort er plassert på Oddane. Se vedlagte kart.

En ting er at gjerdet er bevart rundt området, det burde isåfall ikke hindre ilandstigning fra båt - mye av området er jo definitivt utmark.

Det som foregår av vedlikhold der ute - primært på trebygningene - foretaes av "venneforeningen" men altså på bygninger som Oddane ikke vil eie på grunn av kostnadene tilknyttet vedlikehold. Allikevel foregår det slik privat vedlikhold på forsvarets bygningsmasse. Trolig er det fremdeles forsvaret som betaler for strømmen til lys og varme som står på i hus og bunkere.

I bunn og grunn er hele fortsområdet havnet i et slags ingenmannsland der ingen ønsker å avklare eller fortelle hvem som står ansvarlig for eiendommer, bygninger eller det mangelfulle vedlikeholdet der ute.

Et stort informasjonsskilt om fortets bygningsmasse står fremdeles innpakkket i plast bak en av kassernene.

Omvisninger og tilgang skjer kun etter spesialavtale med påstått grunneier, dertil langs en fast oppsatt lysløype, samtidig som man på nett får beskjed om å kontakte forsvarsbygg for omvisning.

Situasjonen er lite tilfredsstillende for de som ønsker å besøke et vernet kystfort.


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


03 Jun 2019 15:29
Profile

Joined: 19 Mar 2017 17:29
Posts: 48
En god bekjent var på intervju i forbindelse med en vaktmesterstilling hos Forsvarsbygg på Fredriksvern verft i Stavern.

Der ble det fortalt at det fremdeles er personale fra Forsvarsbygg/Fredriksvern som er ansvarlig for å klippe gresset på Nevlunghavn kystfort.

Det bekrefter bare den absurde situasjonen rundt fortsområdet på Oddane.


14 Jun 2019 10:09
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6211
Location: Bergen
Vet ikke hva som er intensjonen med de foregående innleggene utover en åpenbar frustrasjon over at man ikke får ta seg fritt inn på inngjerdet eiendom, men det er i alle fall flere faktafeil som bør kommenteres.

EspenB wrote:
Ut i fra eiendomsdatabasen så er det fremdeles Forsvaret som fester eiedomen der Nevlunghavn fort er plassert på Oddane. Se vedlagte kart.
Forsvaret fester ingen ting noe sted meg bekjent... Området det er snakk om her festes av Staten ved Forsvarsdepartementet (det fremgår tydelig av Grunnboken).

EspenB wrote:
Det som foregår av vedlikhold der ute - primært på trebygningene - foretaes av "venneforeningen" men altså på bygninger som Oddane ikke vil eie på grunn av kostnadene tilknyttet vedlikehold. Allikevel foregår det slik privat vedlikhold på forsvarets bygningsmasse. Trolig er det fremdeles forsvaret som betaler for strømmen til lys og varme som står på i hus og bunkere.
Det er Forsvarsbygg som står for drift og forvaltning av Forsvarsdepartementes eiendommer, herunder Oddane fort - på lik linje med øvrige anlegg som inngår i Forsvarsbygg/Nasjonale Festningsverks eiendomsportefølge. I dette ligger naturligvis også at man betaler for evt forbruk av strøm (som for fjellanlegg ol kan være av et visst omfang for å ivareta anleggene mtp fukt og ventilasjon) og øvrig vedlikehold.
At venneforeninger (som tydeligvis er noe posteren misliker) driver vedlikehold på statlig eiendom er ikke spesielt uvanlig - vi er mange slike rundt om i landet. Man kan alltids diskutere om ikke Staten burde ivareta dette på egenhånd, men det er nå også slik at dette er fin rekreasjon og en positivt/sosial fritidsaktivitet til de av oss som donerer tiden vår til slikt. I tillegg vil Forsvarsbygg og evt lokal driftsansvarlig (museum el) gjennom venneforeningene normalt også få tilførsel av kompetanse både på historikk og det anleggstekniske, som gjerne ikke finnes i disse organisasjonene - mao en åpenbar "vinn-vinn" situasjon.

EspenB wrote:
I bunn og grunn er hele fortsområdet havnet i et slags ingenmannsland der ingen ønsker å avklare eller fortelle hvem som står ansvarlig for eiendommer, bygninger eller det mangelfulle vedlikeholdet der ute.
En absurd påstand. Eiendomsforhold og forvaltning av området ivaretas iht lover og regler slik det skal av Forsvarsbygg. Om det blir avsatt tilstrekkelige midler til vedlikehold kan sikkert diskuteres, men det er definitivt ikke noe som er unikt for Oddane.

EspenB wrote:
Omvisninger og tilgang skjer kun etter spesialavtale med påstått grunneier, dertil langs en fast oppsatt lysløype, samtidig som man på nett får beskjed om å kontakte forsvarsbygg for omvisning.
Man har ikke fått på plass driftsavtale for Oddane slik man har på de øvrige Nasjonale festningsverkene, men det er nok primært fordi det ikke er et museum/forening med passende "fagområde" i området. Jeg vil nok tro at dette vil ordne seg på sikt, så får man være takknemlig for at det enn så lenge er mulig å få utnyttet grunneier innen rimelighetens grenser mtp alder og helsetilstand. Uansett er det etablert muligheter for omvisninger ved å gjøre avtale med Forsvarsbygg.

EspenB wrote:
Situasjonen er lite tilfredsstillende for de som ønsker å besøke et vernet kystfort.
Igjen en spesiell påstand... At noe er vernet betyr ikke automatisk at det blir tilgjengelig for allmennheten. I dette tilfellet er det etablert løsninger som er tilfredsstillende sett i lys av rådende forhold mtp fravær av en profesjonell aktør som kan ivareta museal formidling på fast basis.

EspenB wrote:
Der ble det fortalt at det fremdeles er personale fra Forsvarsbygg/Fredriksvern som er ansvarlig for å klippe gresset på Nevlunghavn kystfort.
Det bekrefter bare den absurde situasjonen rundt fortsområdet på Oddane.
Igjen: Forsvarsbygg ivaretar naturligvis eiendommen iht sitt forvaltningsansvar. Det mest "absurde" her, er vel holdningene som kommer tilsyne ift at man mener å kunne stille krav ift tilgjengelighet til området.

_________________
Informasjon som ikke deles, går tapt!


14 Jun 2019 15:30
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6211
Location: Bergen
E-kart fra september 1944:


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
Informasjon som ikke deles, går tapt!


Last edited by Natter on 26 Aug 2019 19:31, edited 1 time in total.26 Aug 2019 19:25
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6211
Location: Bergen
Inventarkart fra 1972 (revidert 1986):


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
Informasjon som ikke deles, går tapt!


26 Aug 2019 19:27
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6211
Location: Bergen
Inventar nr 1012 - Kanon I (1965):


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
Informasjon som ikke deles, går tapt!


26 Aug 2019 19:29
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6211
Location: Bergen
Inventar nr 1016 - Kanon II (1965):


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
Informasjon som ikke deles, går tapt!


27 Aug 2019 16:59
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6211
Location: Bergen
Inventar nr 1025 - Avstandsmåler (1967):


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
Informasjon som ikke deles, går tapt!


27 Aug 2019 17:00
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6211
Location: Bergen
Inventar nr 1030 - Radarbunker (1967):


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
Informasjon som ikke deles, går tapt!


27 Aug 2019 17:01
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6211
Location: Bergen
Inventar nr 1031 - Kommandoplass (1967):


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
Informasjon som ikke deles, går tapt!


27 Aug 2019 17:02
Profile

Joined: 02 Jan 2008 17:44
Posts: 663
Location: Oslo
:bra:


27 Aug 2019 19:36
Profile

Joined: 19 Mar 2017 17:29
Posts: 48
Natter wrote:
Vet ikke hva som er intensjonen med de foregående innleggene utover en åpenbar frustrasjon over at man ikke får ta seg fritt inn på inngjerdet eiendom, men det er i alle fall flere faktafeil som bør kommenteres.

EspenB wrote:
Ut i fra eiendomsdatabasen så er det fremdeles Forsvaret som fester eiedomen der Nevlunghavn fort er plassert på Oddane. Se vedlagte kart.
Forsvaret fester ingen ting noe sted meg bekjent... Området det er snakk om her festes av Staten ved Forsvarsdepartementet (det fremgår tydelig av Grunnboken).

EspenB wrote:
Det som foregår av vedlikhold der ute - primært på trebygningene - foretaes av "venneforeningen" men altså på bygninger som Oddane ikke vil eie på grunn av kostnadene tilknyttet vedlikehold. Allikevel foregår det slik privat vedlikhold på forsvarets bygningsmasse. Trolig er det fremdeles forsvaret som betaler for strømmen til lys og varme som står på i hus og bunkere.
Det er Forsvarsbygg som står for drift og forvaltning av Forsvarsdepartementes eiendommer, herunder Oddane fort - på lik linje med øvrige anlegg som inngår i Forsvarsbygg/Nasjonale Festningsverks eiendomsportefølge. I dette ligger naturligvis også at man betaler for evt forbruk av strøm (som for fjellanlegg ol kan være av et visst omfang for å ivareta anleggene mtp fukt og ventilasjon) og øvrig vedlikehold.
At venneforeninger (som tydeligvis er noe posteren misliker) driver vedlikehold på statlig eiendom er ikke spesielt uvanlig - vi er mange slike rundt om i landet. Man kan alltids diskutere om ikke Staten burde ivareta dette på egenhånd, men det er nå også slik at dette er fin rekreasjon og en positivt/sosial fritidsaktivitet til de av oss som donerer tiden vår til slikt. I tillegg vil Forsvarsbygg og evt lokal driftsansvarlig (museum el) gjennom venneforeningene normalt også få tilførsel av kompetanse både på historikk og det anleggstekniske, som gjerne ikke finnes i disse organisasjonene - mao en åpenbar "vinn-vinn" situasjon.

EspenB wrote:
I bunn og grunn er hele fortsområdet havnet i et slags ingenmannsland der ingen ønsker å avklare eller fortelle hvem som står ansvarlig for eiendommer, bygninger eller det mangelfulle vedlikeholdet der ute.
En absurd påstand. Eiendomsforhold og forvaltning av området ivaretas iht lover og regler slik det skal av Forsvarsbygg. Om det blir avsatt tilstrekkelige midler til vedlikehold kan sikkert diskuteres, men det er definitivt ikke noe som er unikt for Oddane.

EspenB wrote:
Omvisninger og tilgang skjer kun etter spesialavtale med påstått grunneier, dertil langs en fast oppsatt lysløype, samtidig som man på nett får beskjed om å kontakte forsvarsbygg for omvisning.
Man har ikke fått på plass driftsavtale for Oddane slik man har på de øvrige Nasjonale festningsverkene, men det er nok primært fordi det ikke er et museum/forening med passende "fagområde" i området. Jeg vil nok tro at dette vil ordne seg på sikt, så får man være takknemlig for at det enn så lenge er mulig å få utnyttet grunneier innen rimelighetens grenser mtp alder og helsetilstand. Uansett er det etablert muligheter for omvisninger ved å gjøre avtale med Forsvarsbygg.

EspenB wrote:
Situasjonen er lite tilfredsstillende for de som ønsker å besøke et vernet kystfort.
Igjen en spesiell påstand... At noe er vernet betyr ikke automatisk at det blir tilgjengelig for allmennheten. I dette tilfellet er det etablert løsninger som er tilfredsstillende sett i lys av rådende forhold mtp fravær av en profesjonell aktør som kan ivareta museal formidling på fast basis.

EspenB wrote:
Der ble det fortalt at det fremdeles er personale fra Forsvarsbygg/Fredriksvern som er ansvarlig for å klippe gresset på Nevlunghavn kystfort.
Det bekrefter bare den absurde situasjonen rundt fortsområdet på Oddane.
Igjen: Forsvarsbygg ivaretar naturligvis eiendommen iht sitt forvaltningsansvar. Det mest "absurde" her, er vel holdningene som kommer tilsyne ift at man mener å kunne stille krav ift tilgjengelighet til området.


Du sprer selv rundt deg med en del faktafeil.

Staten råder fremdeles over grunnen til Oddane Kystfort i henhold til en løpende festeavtale ifølge eiendomsinfo. Allikevel holdes området i gissel av en pensjonert vaktmester på 91 år som bruker det inngjerdede området som sin egen private turløype. Samtidig så er det altså skattebetalerne som sponser driften av området.

Det er ikke mulig å ringe Forsvarsbygg for å avtale besøk. Det er kun omtalte pensjonist som driver guiding der.

Området preges av plagsomt mye forfall og mye råtner på rot. Vedlikeholdsetterslep er vel det mest dekkende. Vedlikhold besørges per dags dato av en privat venneforening som overholde ikke har hverken kompetanse eller kapasitet.

Dette bildet er vel mest dekkende for situasjonen. Et rådyrt informasjonsskilt i 10.000-kroners klassen beregnet på besøkende står fremdeles i trekassen etter 4-5 år.


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


29 Aug 2019 18:25
Profile
User avatar

Joined: 26 Nov 2006 11:58
Posts: 2723
Location: Sandefjord
Orlogsflagget heises hver dag på fortet, også i dag i solskinn og grov sjø etter stormen i natt.


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
Mvh
Yngvar


23 Feb 2020 17:51
Profile WWW
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 148 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software for PTF